Категория

Ниво

Цена


Мотивация

40m
10 модула
Сертификат
13 записани

Обратна връзка

15 модула
Сертификат
12 записани

Управление на времето

54m
14 модула
Сертификат
17 записани

Разрешаване нa конфликти

50m
9 модула
Сертификат
17 записани

Делегиране

54m
9 модула
Сертификат
17 записани