Описание

„Времето е безплатно, но е безценно. Не можете да го притежавате, но можете да го 
използвате. Не можете да го задържите, но можете да го похарчите. След като сте го 
загубили, никога не можете да го върнете.» 
Времето е наш основен актив, който има две основни характеристики, че е ограничен и 
че е невъзстановим.  
Да можеш да управляваш собственото си време е едно от най-полезните умения, които 
можеш да развиеш.

Какво ще науча?

Кои са нещата, които ви пречат да използвате времето си ефективно ?

Кои са нещата, които ви помагат да използвате времето си ефективно ?

Връзката между мотивацията и управление на времето.

Какво всъщност искаме да постигнем с времето си ?

Как да приоритизирате за използвате времето си ефективно ?

Как да изготвяме времеви план за действие ?

Крадци на време и как да ги преодолявате.

Техники за управление на времето.

Съдържание

Въведение
Въведение
02:37
Бариери и Помощници
Какво представлява времето за вас ?
Мотивация и управление на времето
Времето и Целите
Приоритизиране
План за действие
Крадци на време /отлагането/
Други крадци на време и как да се борим с тях ?
Техника: ПОМОДОРО
Техника: A.B.C.D.E
Техника: Канбан Дъска
Техника: TIMEboxing и TIMEblocking
Обобщителен тест