Описание

Промяната е нещо неизбежно. Светът се променя. Бизнес средата се променя. Вашата компания се променя. Дали минавате през цялостно преструктуриране или въвеждате нов софтуер или назначавате нов служител в екипа ви, вие извършвате промяна. Въпросната може да има много последствия, но това което е най-важно за вас като мениджър е как тя се отразява на вашите служители.

Ако искате да разбере какво представлява промяната, защо хората се съпротивляват и как да преодолеете тяхната съпротива без да засегнете техните чувства или интереси, как да направите служителите от врагове на промяната в нейни посланици, това обучение е за вас.

Какво ще науча?

Защо се налага да се правят промени

Кой може да участва в промяната

Най-често срещаните ситуации на промяна

Управление на промените или лидерство на промяната

Защо е важно ефективно да се управлява промяната

Препятствия пред успешната промяна

Стратегии за управление на промените

Моделът на постепенната промяна на Левин

Причини за съпротивата на служителите

Какво могат да направят мениджърите

Колко информация свързана с промяната да дадете на вашите служители

Съдържание

Какво е промяна, защо се прави и кой участва в нея?
Модул 1
06:43
Основни ситуации на промяна
Видове промяна
Мениджмънт или лидерство
Защо е важно да се управлява промяната?
Пречки пред успешната промяна
Стратегия за управление на промяната
Модел на Левин
Резистентност към промяната
Какво могат да направят мениджърите?
Каква информация да споделяме на служителите?
Обобщителен тест