Описание

Всеки резултат има своята причина, всеки проблем своето решение.

Уменията за решаване на проблеми са важни на работното място за отделни лица, екипи, мениджъри и организацията като цяло по много причини.
Уменията за решаване на проблеми са важни за отделните служители, тъй като това, че са добри в това умение, може да повиши нивото им на ангажираност и удовлетворение от работата.
Успешното решаване на проблеми поддържа усещането за добре свършена работа и кара служителите да се гордеят с постиженията си. В резултат на въпросните вероятно ще се чувстват по-щастливи и по-ангажирани в работата си.
За екипа съвместното решаване на проблеми вероятно ще подобри ефективността, сътрудничеството, обвързването на членовете на екипа един с друг и разрешаването на конфликти (тъй като те ще бъдат по-склонни да подходят към конфликтите по същия начин, както към проблемите, които могат да бъдат разрешени).
Уменията за решаване на проблеми за лидерите и мениджърите са важни, за да им помогнат да се справят с предизвикателствата. В допълнение, лидер, който е добър в решаването на проблеми, е по-добър в креативността и иновациите и може също така да насърчи членовете на своя екип да мислят креативно.
И накрая, за организацията като цяло, насърчаването на нагласа за решаване на проблеми сред нейните служители вероятно ще й помогне да постигне високи нива на конкурентоспособност, производителност и иновации.

Какво ще науча?

Разбиране какво представлява решаването на проблеми и значението му на работното място.

Идентифицирате пречките пред ефективното решаване на проблеми.

Разработете структуриран подход за решаване на проблеми и използвайте техники за решаване на проблеми.

Обмислете своя бъдещ подход към решаването на проблеми.

Съдържание

Разрешаване на проблеми на работното място
Модул 1
08:25
Значението на решаването на проблеми
Решаване на проблеми /куиз/
Препятствия при ефективното решаване на проблеми
Подход към решаване на проблеми
Видове проблеми
Стъпка 1 и 2: Как да идентифицирате конкретен проблем? Визия
Стъпка 3: Оценка на ситуацията
Стъпка 4: Да намерим възможни решения
Стъпка 5: Да изберем най-доброто решение
Стъпка 6: Прилагане на избраното решение
Стъпка 7: Преглед
Няколко съвета
Обобщителен тест