Описание

От „Аз трябва!“ към „Аз искам!“

Основната роля на всеки един мениджър е да постига очакваните от него резултати. Той обаче не може да го направи сам, а има нужда от екип. Производителността на екипа зависи от няколко ключови неща, като едно от най-важните от тях е Мотивацията.
Мотивираните служители изразяват себе си на работа когнитивно, емоционално и физически. Това означава, че те влагат своя ум, сърце и душа в това, което правят.

В резултат на това наличието на мотивирана работна сила е голямо предимство за една компания, тъй като тези хора са ентусиазирани за това, което правят, има вероятност да полагат екстра усилия и отделно са добри посланици на организацията.
Мотивираните служители да имат високи нива на ангажираност към дадена компания и са склонни да изпитват високи нива на удовлетворение от работата.

Ползите за една компания от наличието на мотивирани служители включват:

  • По-висока производителност
  • По-добро клиентско изживяване
  • По-ниско текучество на персонала
  • Повече иновации на работното място (тъй като ангажираните служители са склонни да бъдат креативни и да решават проблеми)
  • По-нисък процент отсъствия
  • По-щастлив служители
  • Повишена печалба

Какво ще науча?

Какви са компонентите на работната ефективност ?

Какво представлява Мотивацията ?

Защо е важно да имате мотивирани служители ?

Как да мотивирате членовете на екипа ?

Силата на мотивиращите фактори в отделните кариерни стадии.

Как да подходите към демотивирани служители ?

Основни теории в областа на Мотивация и как да ги използвате на практика.

Съдържание

Мотивация на работното място
Модул 1
02:55
Истината за мотивацията
Мотивационен модел
Мотивационна среда
Целите и мотивацията
Награди и похвали
Парите и мотивацията
Нефинансови мотиватори
Мотивацията и кариерния стадий
Обобщителен тест