Сън Сприй Академия предлага професионални обучения в сферите Туризъм, Мениджмънт и Продажби. Обученията се водят от доказани професионалисти в отделните области. Обучителни теми са така структурирани, че да разширят вашите знания и развият вашите умения чрез представяне, обсъждане и разрешаване на конкретни казуси от реалния професионален живот. Обученията се провеждат в залите на Академията намиращи се в гр. София, бул. Александър Малинов 23, Сити пойнт център, етаж 4. Повече информация за обученията и планираните дати за провеждане им можете да намерите в страниците им.

Нашите партньори

clients image
clients image
clients image
clients image

Академия по Туризъм

Добре дошли в Обучителната академия за Туризъм! Целта ни е да предоставим професионална подготовка в сферата на туризма. Нашата академия предлага богат набор от курсове, които ще подпомогнат за развитието и резултатите на служителите в туристическия сектор.

туристически мениджмънт
хотелиерството
туристическа агенция
image

Академия по Мениджмънт

В Обучителната академия за Мениджърски умения нашата цел е да ви предоставим практически знания и инструменти, които са необходими за успешно управление на екипи в днешния бързо променящ се бизнес свят. Нашите курсове обхващат основните умения, които всеки един мениджър трябва на притежава на максимално високо ниво .

управление на екипи
развитие на служителите
ефективна обратна връзка
image

Академия за Продажби и Преговори

Нашата академия предлага разнообразие от курсове, които ще помогнат в развитието на професионалисти в сферата на продажбите. В Обучителната академия за Умения за Продажба сме създали програма, която обхваща всички знания и умения свързани с успешна продажба. Нашата цел е да помогнем да станете още по-ефективен продавач и да постигнете отлични резултати.

умения за представяне
преговори
управление на отношенията с клиентите
image