Добре дошли в Обучителната академия за Мениджърски умения! Нашата академия предлага широк спектър от курсове, които ще ви помогнат да развиете и усъвършенствате вашите лидерски и мениджърски умения.

В Обучителната академия за Мениджърски умения нашата цел е да ви предоставим практически знания и инструменти, които са необходими за успешно управление на екипи в днешния бързо променящ се бизнес свят. Нашите курсове обхващат основните умения, които всеки един мениджър трябва на притежава на максимално високо ниво – управление на екипи, развитие на служителите, ефективна обратна връзка, мотивацията на екипа, делегиране, управление на конфликти, разрешаване на проблеми и управление на промяната.

Ние вярваме, че един мениджър не може да постигне нищо особено без своя екип и се ангажираме да помогнем за още по-успешна кариера в мениджмънта. Възможностите са безгранични, а ние сме тук, за да помогнем да се развие потенциала на мениджърите. Продължете своето пътуване към успеха с нас в Обучителната академия за Мениджърски умения!

Всички курсове в академията по Мениджмънт

Делегиране

Като мениджъри на екипи, можем ли са свършим всичко сами? Искаме ли служителите от нашия екип да бъдат по-силно обвързани с целите на компанията? Искаме ли да се развиваме кариерно? Делегирането е едно от решенията на тези въпроси.

Техники за делигиране
Ползи от делигирането
Нови умения и развитие
image

Разрешаване на конфликти

Добрият мениджър не се опитва да елиминира конфликта, той се опитва да предпази хората си да губят излишна енергия в него. Уменията за управление на конфликти са едни от онези умения, които никога не излизат „от мода“. Конфликтът не може да бъде избегнат или премахнат напълно, но е възможно да се управлява и разрешава, както и да се учим от него, когато подходим към конфликтната ситуация по конструктивен начин.

Видове конфликти
Стратегии за разрешаване на конфликти
Различни стилове на разрешаване на конфлики
image

Управление на времето

„Времето е безплатно, но е безценно. Не можете да го притежавате, но можете да го използвате. Не можете да го задържите, но можете да го похарчите. След като сте го загубили, никога не можете да го върнете.» Времето е наш основен актив, който има две основни характеристики, че е ограничен и че е невъзстановим. Да можеш да управляваш собственото си време е едно от най-полезните умения, които можеш да развиеш.

Какво ни помага да използваме времето ефективно ?
Връзката между мотивацията и управление на времето
Изготвяне на времеви план
image

Ефективна Обратна връзка

„Всички имаме нужда от хора, които да ни дават обратна връзка. Така се подобряваме.“ Ползите от обратната връзка на работното място са много. Обратната връзка обаче трябва да се дава и получава ефективно. Предоставянето на ефективна обратна връзка означава постигане на желаните резултати.

Намаляване на конфликта
Намаляване на грешките
Подобряване на производителността
image

Мотивация

От „Аз трябва!“ към „Аз искам!“ Основната роля на всеки един мениджър е да постига очакваните от него резултати. Той обаче не може да го направи сам, а има нужда от екип. Производителността на екипа зависи от няколко ключови неща, като едно от най-важните от тях е Мотивацията.

Компоненти на работната ефективност
Какво е Мотивация ?
Мотивационни фактори
image

Разрешаване на проблеми

Всеки резултат има своята причина, всеки проблем своето решение. Уменията за решаване на проблеми са важни на работното място за отделни лица, екипи, мениджъри и организацията като цяло по много причини. Уменията за решаване на проблеми са важни за отделните служители, тъй като това, че са добри в това умение, може да повиши нивото им на ангажираност и удовлетворение от работата.

Какво ни пречи да разрещим проблема ?
Видове проблеми
Техники за разрешаване на проблеми
image