Описание

Дори да можете да правите всичко, не можете да свършите всичко.

Станете по-продуктивни на работа, като научите ефективни умения и техники за делегиране.

Способността да делегирате ефективно е ключово умение за мениджърите по две причини.

На първо място, делегирането позволява на мениджърите да спестят време и да се съсредоточат върху задачите, които само те могат да изпълняват, като например всичко, свързано с визията и стратегията на компанията и високорискови задачи.

Второ, делегирането на задачи на членовете на екипа е възможност за тези членове на екипа да научат нови умения и да се развиват.

Ползите от ефективното делегиране могат да се усетят на различни нива в организацията, като например за мениджърите, служителите и организацията като цяло.

Въпреки това, ако делегирането не се извърши правилно, то може да създаде повече проблеми, отколкото да реши. Например служителите ще се разочароват, ако мениджърът се възприема като мързелив; ако той/тя не съобщава ясно задачите; ако той/тя не предлага никаква подкрепа или ако не може да се откаже и винаги е на гърба на служителите.

Какво ще науча?

Какво представлява Делегирането ?

Какви са ползите от Делегирането и пречките пред него ?

Какви качества трябва да притежава Мениджъра за да бъде ефективен Делегиращ ?

Ситуационно лидерство.

Какви са нивата на Делегиране ?

Кои са стъпките в процеса по Делегиране ?

Как да се справяте с някои трудности в Делегирането ?

Изисквания

  • Няма изисквания

Съдържание

Умения за ефективно делегиране
Модул 1
02:03
Що е то ефективно делегиране ?
Що е то делегиране ?
Елементи в делегирането
Ползи в делегирането
Бариери в делегирането
Процес за ефективно делегиране
Трудности в делегирането
Обобщителен тест