Описание

Добрият мениджър не се опитва да елиминира конфликта, той се опитва да предпази хората си 
да губят излишна енергия в него. 
Научете ефективни техники за управление на конфликти и стратегии за разрешаване на 
конфликтни ситуации на работното място. 
Уменията за управление на конфликти са едни от онези умения, които никога не излизат „от 
мода“. Конфликтът не може да бъде избегнат или премахнат напълно, но е възможно да се 
управлява и разрешава, както и да се учим от него, когато подходим към конфликтната 
ситуация по конструктивен начин. 
Различните хора имат различни начини за справяне с конфликта. Няма  една стратегия или 
подход, която  да е по-добра от всички останали. Коя стратегия да изберем зависи от 
конкретната ситуацията и от това, което искаме да постигнем. 

Какво ще науча?

Какво е конфликта, как се развива и какви са различните видове ?

Как да идентифицирате конфликта и какви стратегии можете да ползвате за неговото управление ?

Етапи в конфликта.

Умения за справяне с конфликти.

Стъпки за разрешаване на конфликти.

Стилове при справяне с конфлитки.

Стратегии при разрешаване на конфлитки.

Основни техники за ефективно справяне с конфликтна ситуация.

Съдържание

Какво е конфликтът, как се развива и какви са видовете ?
Модул 1
04:00
Въпроси свързани с конфликта
Причини за възникване на конфликти
Видове конфликтки
Етапи на конфликта
Стилове в управлението на конфликти
Позиции срещу интереси
Справяне с конфликти
Обобщителен тест