В нашата Онлайн Библиотека ще намерите интересени и надяваме се полезни обучения в областите Мениджмънт, Продажби и Преговори, Туризъм. Всяко едно обучение за по-голяма гъвкавост е разделено на отделни модули, за да имате възможност, ако по някаква причина прекратите гледането, да започнете в последствие от началото на последния незавършен модул. Всяко обучения завършва с тест за оценка на наученото. За успешно преминат се счита при оценка минимум 80%, за което получавате сертификат за преминат обучителен курс по конкретната тема.

Категория

Ниво

Цена


Видео обученията в тази секция са собственост на Сън Сприй Академия. След закупуването на конкретно обучение имате 12 месечен достъп до неговото съдържание чрез личния ви профил в сайта на Академията. Съдържанието на всяко едно обучение е лична позиция на неговия автор.