В нашата Онлайн Библиотека ще намерите интересени и надяваме се полезни обучения в областите Мениджмънт, Продажби и Преговори, Туризъм. Всяко едно обучение за по-голяма гъвкавост е разделено на отделни модули, за да имате възможност, ако по някаква причина прекратите гледането, да започнете в последствие от началото на последния незавършен модул. Всяко обучения завършва с тест за оценка на наученото. За успешно преминат се счита при оценка минимум 80%, за което получавате сертификат за преминат обучителен курс по конкретната тема.

Категория

Ниво

Цена


Мотивация

40m
10 модула
Сертификат
13 записани

Разрешаване на проблеми

1ч 10m
14 модула
Сертификат
14 записани

Обратна връзка

15 модула
Сертификат
18 записани

Управление на времето

54m
14 модула
Сертификат
18 записани

Разрешаване нa конфликти

50m
9 модула
Сертификат
11 записани

Делегиране

54m
9 модула
Сертификат
17 записани

Видео обученията в тази секция са собственост на Сън Сприй Академия. След закупуването на конкретно обучение имате 12 месечен достъп до неговото съдържание чрез личния ви профил в сайта на Академията. Съдържанието на всяко едно обучение е лична позиция на неговия автор.