Какво ще научите от този курс ?

image

Какво представлява Конфликта?

Видове Конфликти.

image

Стратегии и стилове при разрешаване на Конфликти.
Техники за разрешаване на Конфликти.

image

Какви умения са ни нужни за ефективно разрешаване на Конфликти?

В този курс ще разбере какво представлява конфликта и какви да причините за него. Ще се запознаете с видовете конфликти и какви са стъпките в ескалацията им.
Ще научете ефективни техники за управление на конфликти и стратегии за разрешаване на конфликтни ситуации на работното място. Ще разгледаме различни стилове на разрешаване на конфлики базира ни целите и личностните характеристики.
Уменията за управление на конфликти са едни от онези умения, които никога не излизат „от мода“. Конфликтът не може да бъде избегнат или премахнат напълно, но е възможно да се управлява и разрешава, както и да се учим от него, когато подходим към конфликтната ситуация по конструктивен начин.
Различните хора имат различни начини за справяне с конфликта. Няма една стратегия или подход, която да е по-добра от всички останали. Коя стратегия да изберем зависи от конкретната ситуацията и от това, което искаме да постигнем.

Кой ще ви помогне ?

image

Милен Драгиев

Милен Драгиев е създател и собственик на компания за обучения и бизнес консултации. Притежава близо 20-годишен опит в сферата на Мениджмънта и Продажбите. Последните 5 години води обучения и консултира малки и средни компания основно в сферата на Търговията. Милен Драгиев е Ръководител Учебни програми в Сън Сприй Академия.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • Какво е конфликта, как се развива и какви са различните видове.
  • Как да идентифицирате конфликта и какви стратегии можете да ползвате за неговото управление.
  • Етапи в конфликта.
  • Умения за справяне с конфликти.
  • Стъпки за разрешаване на конфликти.
  • Стилове при справяне с конфлитки.
  • Стратегии при разрешаване на конфлитки.
  • Основни техники за ефективно справяне с конфликтна ситуация.

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

В момента няма планирана дата за провеждане на този курс. Заявете желание да бъдете информирани при обявяване на дата.

Попълни формата още сега или се свържи с нас.