Какво ще научите от този курс ?

image

Какво представлява Делегирането?
Какви са ползите от Делегирането и пречките пред него?

image

Какви качества трябва да притежава Мениджъра за да бъде ефективен Делегиращ?
Ситуационно лидерство.
Какви са нивата на Делегиране?

image

Кои са стъпките в процеса по Делегиране?
Как да се справяте с някои трудности в Делегирането?

Дори да можете да правите всичкo, не можете да свършите всичко.
Станете по-продуктивни на работа, като научите ефективни умения и техники за делегиране.
Способността да делегирате ефективно е ключово умение за мениджърите по две причини.
На първо място, делегирането позволява на мениджърите да спестят време и да се съсредоточат върху задачите, които само те могат да изпълняват, като например всичко, свързано с визията и стратегията на компанията и високорискови задачи.
Второ, делегирането на задачи на членовете на екипа е възможност за тези членове на екипа да научат нови умения и да се развиват.
Ползите от ефективното делегиране могат да се усетят на различни нива в организацията, като например за мениджърите, служителите и организацията като цяло.
Въпреки това, ако делегирането не се извърши правилно, то може да създаде повече проблеми, отколкото да реши. Например служителите ще се разочароват, ако мениджърът се възприема като мързелив; ако той/тя не съобщава ясно задачите; ако той/тя не предлага никаква подкрепа или ако не може да се откаже и винаги е на гърба на служителите.

Кой ще ви помогне ?

image

Милен Драгиев

Милен Драгиев е създател и собственик на компания за обучения и бизнес консултации. Притежава близо 20-годишен опит в сферата на Мениджмънта и Продажбите. Последните 5 години води обучения и консултира малки и средни компания основно в сферата на Търговията. Милен Драгиев е Ръководител Учебни програми в Сън Сприй Академия.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • Делегирането : Дефиниция, Бариери, Ползи.
  • Нива и Елементи в Делегирането.
  • Защо е важно да делегираме?
  • На Кого и Какво можем да Делегираме?
  • Седемте стъпки на ефективно Делегиране.
  • Как да се справим с някои трудности при делегирането?
  • Оценка на свършеното : Да празнуваме успеха! Да се учим от провала!

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

В момента няма планирана дата за провеждане на този курс. Заявете желание да бъдете информирани при обявяване на дата.

Попълни формата още сега или се свържи с нас.