Какво ще научите от този курс ?

image

Разбиране какво представлява решаването на проблеми и значението му на работното място.

image

Идентифицирате пречките пред ефективното решаване на проблеми.

Обмислете своя бъдещ подход към решаването на проблеми.

image

Разработете структуриран подход за решаване на проблеми и използвайте техники за решаване на проблеми.

Успешното решаване на проблеми поддържа усещането за добре свършена работа и кара служителите да се гордеят с постиженията си. В резултат на въпросните вероятно ще се чувстват по-щастливи и по-ангажирани в работата си.
За екипа съвместното решаване на проблеми вероятно ще подобри ефективността, сътрудничеството, обвързването на членовете на екипа един с друг и разрешаването на конфликти (тъй като те ще бъдат по-склонни да подходят към конфликтите по същия начин, както към проблемите, които могат да бъдат разрешени).
Уменията за решаване на проблеми за лидерите и мениджърите са важни, за да им помогнат да се справят с предизвикателствата. В допълнение, лидер, който е добър в решаването на проблеми, е по-добър в креативността и иновациите и може също така да насърчи членовете на своя екип да мислят креативно.
И накрая, за организацията като цяло, насърчаването на нагласа за решаване на проблеми сред нейните служители вероятно ще й помогне да постигне високи нива на конкурентоспособност, производителност и иновации.

Кой ще ви помогне ?

image

Милен Драгиев

Милен Драгиев е създател и собственик на компания за обучения и бизнес консултации. Притежава близо 20-годишен опит в сферата на Мениджмънта и Продажбите. Последните 5 години води обучения и консултира малки и средни компания основно в сферата на Търговията. Милен Драгиев е Ръководител Учебни програми в Сън Сприй Академия.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • Какво представлява Разрешаването на проблеми?
  • Защо е важно да се Разрешават проблемите?
  • Какво ни пречи да разрешаваме проблемите ефективно?
  • Видове проблеми на база сложност и спешност.
  • Седемте стъпки за разрешаване на сложни проблеми.
  • Техники за откриване и анализиране проблеми.
  • Техники за откриване и оценка на решения.

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

В момента няма планирана дата за провеждане на този курс. Заявете желание да бъдете информирани при обявяване на дата.

Попълни формата още сега или се свържи с нас.