Какво ще научите от този курс ?

image

Как да слушаме активно и да избягваме пречките пред коректното разбиране на информацията, която получаваме?

 

image

Как да се подготвим за тях и как да ги преодоляваме?
Какви са елементите на успешния търговски скрипт и как да ги представим ефективно на клиента?

Какви са различните видове въпроси?

image

Кога и как да ги ползваме за да водим разговора в исканата посока?
Какво представляват възраженията?

Разликата между стандартният търговец и добрият такъв се крие не в това какво продава, а как продава. Основният инструментариум, който може да ползва са неговите комуникационни умения. За да сте успешнин в продажбите, а и не само, вие се нуждаете от информация. Една от най-ценните е тази от “извора”, т.е. тази която клиента би ви подал. За да получите информацията, която ви нужна първо трябва да можете да задавате коректните въпроси, втора да слушате ефективно, така че да извлечете коректната информация. Умението за задаване на въпроси носи и други ползви. Една от най-важните е, че то може да ви помага да водите и контролирате разговора в нужните ви рамки и да го доведете до точката, която искате.
Професионалният живот на търговеца никога не е лесен и едно от предизвикателствата, които среща в ежедневието си са възраженията от клиентите. Справянето с тях е много силен инструмент в ръцете на търговеца. Възраженията са ключов елемент в продажбите, защото освен всичко друго те са и “сигнал за покупка”.
Последното умение, което ще разгледаме в това обучение е какво представлява търговския скрипт и как да структурираме търговския разговор така, че да максимизираме шанса за успешна продажба.

Кой ще ви помогне ?

image

Милен Драгиев

Милен Драгиев е създател и собственик на компания за обучения и бизнес консултации. Притежава близо 20-годишен опит в сферата на Мениджмънта и Продажбите. Последните 5 години води обучения и консултира малки и средни компания основно в сферата на Търговията. Милен Драгиев е Ръководител Учебни програми в Сън Сприй Академия.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

 • Защо са важни добрите комуникационни умения?
 • Активното слушане. „Дилемата на слушането“. Техники.
 • 10-те принципа на ефективното слушане.
 • Видове въпроси и тяхната употреба. Метод на фунията.
 • Търговски разговор и продажбен скрипт.
 • Какво представляват възраженията. Разликата между възражение и отказ.
 • Процес на преодоляване на възраженията.
 • Причини за възраженията.
 • Моделът LAIR.
 • Групи възражения – цена, място, бюджет, конкурент.
 • Техники за преодоляване на възражения.

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

В момента няма планирана дата за провеждане на този курс. Заявете желание да бъдете информирани при обявяване на дата.

Попълни формата още сега или се свържи с нас.