Какво ще научите от този курс ?

image

Какво е Туроператор?
Какво е Туристически агент?

image

Какви са основните отговорности на туристическите агенции?
Каква е връзката и взаимодействието между Туроператор и Турагент?

image

Кой регулира дейността и защо е наложително да се получи лиценз?

Продължителност 1 ден (10:00 – 17:30)

Форма на обучението – Присъствено

Място на провеждане – София, Сити пойнт център

Туристическият бизнес в България е развит на високо ниво, за което допринася географското положение и природни дадености на нашата страна.
В България се развиват успешно както изходящ, така и входящ туризъм, с което се генерират високи обороти за икономиката, осигурява се бизнес за хиляди туристически агенции, работа за заетия персонал и се привлича свеж чуждестранен капитал за Българския бизнес.
Потребителите на туристически услуги ежедневно ползват услугите на професионалисти, които трябва да гарантират качеството, изпълнението и надеждността на туристическия продукт.
Познаването на основните участници в тази търговска дейност и тяхната взаимовръзка е от голямо значение, както за заетите служители в сферата на Туризма, така и за самите потребители на услуги.
Тази специфична дейност на икономиката се регулира както на национално, така и на Европейско ниво.
България е в пряка конкуренция със своите съседни страни за привличане на чуждестранни туристи чрез качествен туристически продукт, природни дадености и забележителности, поради което контролът, международната реклама и представяне на страната ни се извършва и регулира на най-високо – от Министерството на Туризма.
Правата на потребителите на туристически услуги са гарантирани на международно ниво, което налага и по-специфична регулация на участниците.
Предизвикателствата пред туристическата индустрия са много – природни бедствия, аварии, тероризъм, войни, пандемии, политическа нестабилност, финансова криза.
Това може да постави живота и здравето на пътуващите под риск, поради което туризмът се ползва с подкрепата (финансова, правна и логистична) както на изпращащата, така и на приемащата държава.

Кой ще ви помогне ?

image

Волен Марков

Волен Марков е Главен мениджър за Австрия, Унгария, България и Румъния към отдел „Продуктов мениджмънт & Иновации“ на Allianz Partners. Има над 10 годишен опит в сферата на туроператорската и турагентската дейност в компании като Astral Holidays и Travel Shopping Center на позиции сътрудник отдел резервации, мениджър агентска мрежа и главен мениджър. Г-н Марков има 8 годишен опит в сферата на туристическото застраховане като Country Sales Manager в Mondial Assistance, Country Manager в Mondial Assistance/Allianz Partners и Head of Travel Insurance в Allianz Travel. Завършил е Туризъм и Хотелиерство в Пловдив.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • Какво е Туроператор?
  • Какво е Туристически агент?
  • Какви са основните отговорности на бизнеса?
  • Каква е връзката и взаимодействието между участниците?
  • Кой регулира дейността и защо е наложително да се получи лиценз?
  • Основни рискове за бизнеса и потребителя.
  • Права на потребителите.

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

В момента няма планирана дата за провеждане на този курс. Заявете желание да бъдете информирани при обявяване на дата.

Попълни формата още сега или се свържи с нас.

За повече информация

"*" показва задължителните полета

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.