Какво ще научите от този курс ?

image

Кратка характеристика на туроператорските фирми във важните за България емитиращи пазари.

Значение за българския туризъм.

Как във времето са разположени етапите в туроператорската дейност?

image

Какво основно искат да постигнат туроператорите?
Какво основно искат да постигнат хотелите?
Как да се постигне компромис?

image

Каква информация трябва да търсим преди да се решим да работим с даден туроператор?
Какви разминавания има с дейността на хотела и начини за сближаване и преодоляване на различията?

Продължителност 2 дни (13:30 – 17:30)

Форма на обучението – Онлайн

Място на провеждане – Платформа Zoom

Цена за един участник – 240 лв.

Значението на чуждестранните туроператори от основните емитиращи за българския летен и зимен туризъм пазари е известно и в повечето случаи безспорно. Сътрудничеството с тях изискват собственици и мениджъри на българските хотели да имат значителен опит и солидна подготовка при договаряне на съвместния бизнес. В практиката си те неимоверно се сблъскват със специфични въпроси,дилеми и проблеми в стремежа да се постигнат възможно най-добър резултат при подписване на договори. Готови ли сме обаче за това? Какво трябва да знаем и как за реагираме,за да постигнем целите си? Ясно е ,че е необходимо да сме подготвени.Защо? “Fail to prepare means prepare to fail” /Провал в подготовката е подготовка към провал/. Ние ви предлагаме да споделим с вас нашия дългогодишен опит и експертиза с цел да ви помогнем да се подготвите и придобиете увереност в преговорния процес.

Кой ще ви помогне ?

image

Пламен Раловски

Пламен Раловски е специалист по продажби в туризма, като има богат опит от двете страни на “барикадата”. От една страна е управлявал продажбите на част от големите комплекси по Черноморието като “Златни пясъци” и “Слънчев ден”. От друга е бил представител за България и Турция на Cosmos – един от най-големите туроператори във Великобритания. Послените години е регионален мениджър в Balkan Holidays Partners. Учредител и член на Варненската асоциация на туристическите агенции от 1991 година. Член на Обществения Съвет по Туризъм към Община Варна. Магистър по „Икономика и организация на туризма” Икономически университет Варна. Магистър по право от Варненски Свободен Университет .

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • Същност и значение на туроператорските фирми в туризма.
  • Кои хотели имат обективна необходимост да работят с туроператори? Каква информация трябва да търсим преди да се решим да работим с даден туроператор?
    Технология на договарянето при работа с туроператори.
  • Техники и практики при преговарянето.
    Правни аспекти при работа с чуждестранни туроператори- рекламации,технология на разрешаване и срокове.
  • Ситуационна игра-симулиране на преговорен процес.

Цена за един участник – 240 лв

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

За повече информация

"*" показва задължителните полета

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.