В дълбините на Туроператорска и турагентска дейност

180.00 лв.

1 ДЕН

Туроператор и Туристически агент са двама от основните участници в туристическия бизнес, наравно с хотелиери, ресторантьори, екскурзоводи и транспортни фирми. Именно тези двама контрагенти са първата точка на контакт с клиентите желаещи да ползват дадена туристическа услуга.

 

Код: Няма

Туристическият бизнес в България е развит на високо ниво, за което допринася географското положение и природни дадености на нашата страна. В България се развиват успешно както изходящ, така и входящ туризъм с което се генерират високи обороти, осигурява се бизнес за хиляди туристически агенции и се привлича свеж чуждестранен капитал за Българския бизнес. Потребителите на туристически услуги ежедневно ползват услугите на професионалисти, които трябва да гарантират качеството, изпълнението и надеждността на туристическия продукт. Познаването на участниците в тази търговска дейност и тяхната взаимовръзка е от голямо значение, както за заетите служители в сферата на Туризма, така и за самите потребители на услуги. Тази специфична дейност на икономиката се регулира както на национално, така и на Европейско и световно ниво. България е в пряка конкуренция със своите съседни страни по отношение на качество на туристическия продукт и природни дадености, с които може да се реализира туристически продукт, поради което качеството, контрола, международната реклама и представяне на страната ни се извършва и регулират от държавните органи в лицето на Министерство на Туризма. Правата на потребителите на туристически услуги са регулирани на световно ниво, което налага и по-специфична регулация на участниците. Предизвикателствата пред туристическата индустрия – природни бедствия, аварии, тероризъм, войни, пандемии, политическа нестабилност поставят живота и здравето на пътуващите под риск, поради което туризмът се ползва с подкрепата (финансова и логистична) както на изпращащата, така и на приемащата държава.