Решения за намиране и задържане на качествен персонал

360.00 лв.

1 ДЕН

Как да решим проблема с намирането и задържането на качествен персонал в хотелиерството?
Изкуството на комуникацията. Решения от ново време!
Разглеждане и обсъждане на казуси и реални примери от ежедневието в туризма с цел да се визуализират проблемите и формулите за решаването им.
Обучението ще е основно под формата на дискусия между водещият и участниците с цел реални ползи за последните.

 

 

Код: Няма