Разрешаване на конфликти

150.00 лв.

Добрият мениджър не се опитва да елиминира конфликта, той се опитва да предпази хората си да губят излишна енергия в него. Уменията за управление на конфликти са едни от онези умения, които никога не излизат „от мода“. Конфликтът не може да бъде избегнат или премахнат напълно, но е възможно да се управлява и разрешава, както и да се учим от него, когато подходим към конфликтната ситуация по конструктивен начин.

Код: Няма

В този курс ще разбере какво представлява конфликта и какви да причините за него. Ще се запознаете с видовете конфликти и какви са стъпките в ескалацията им.
Ще научете ефективни техники за управление на конфликти и стратегии за разрешаване на конфликтни ситуации на работното място. Ще разгледаме различни стилове на разрешаване на конфлики базира ни целите и личностните характеристики.
Уменията за управление на конфликти са едни от онези умения, които никога не излизат „от мода“. Конфликтът не може да бъде избегнат или премахнат напълно, но е възможно да се управлява и разрешава, както и да се учим от него, когато подходим към конфликтната ситуация по конструктивен начин.
Различните хора имат различни начини за справяне с конфликта. Няма една стратегия или подход, която да е по-добра от всички останали. Коя стратегия да изберем зависи от конкретната ситуацията и от това, което искаме да постигнем.