Значение на преговорния процес при договарянето между туроператори и хотелиери. Техники и практики.

240.00 лв.

1 ДЕН – 27.03

Значението на чуждестранните туроператори от основните емитиращи за българския летен и зимен туризъм пазари е известно и в повечето случаи безспорно. С този курс ще ви помогнем да се подготвите и придобиете увереност в преговорния процес с тях.

 

Значението на чуждестранните туроператори от основните емитиращи за българския летен и зимен туризъм пазари е известно и в повечето случаи безспорно. Сътрудничеството с тях изискват собственици и мениджъри на българските хотели да имат значителен опит и солидна подготовка при договаряне на съвместния бизнес. В практиката си те неимоверно се сблъскват със специфични въпроси,дилеми и проблеми в стремежа да се постигнат възможно най-добър резултат при подписване на договори. Готови ли сме обаче за това? Какво трябва да знаем и как за реагираме,за да постигнем целите си? Ясно е ,че е необходимо да сме подготвени.Защо? “Fail to prepare means prepare to fail” /Провал в подготовката е подготовка към провал/. Ние ви предлагаме да споделим с вас нашия дългогодишен опит и експертиза с цел да ви помогнем да се подготвите и придобиете увереност в преговорния процес.