Мотивация

150.00 лв.

От „Аз трябва!“ към „Аз искам!“ Основната роля на всеки един мениджър е да постига очакваните от него резултати. Той обаче не може да го направи сам, а има нужда от екип. Производителността на екипа зависи от няколко ключови неща, като едно от най-важните от тях е Мотивацията.

Код: Няма

Мотивираните служители изразяват себе си на работа когнитивно, емоционално и физически. Това означава, че те влагат своя ум, сърце и душа в това, което правят.
В резултат на това наличието на мотивирана работна сила е голямо предимство за една компания, тъй като тези хора са ентусиазирани за това, което правят, има вероятност да полагат екстра усилия и отделно са добри посланици на организацията.
Мотивираните служители да имат високи нива на ангажираност към дадена компания и са склонни да изпитват високи нива на удовлетворение от работата.
Ползите за една компания от наличието на мотивирани служители включват:
По-висока производителност
По-добро клиентско изживяване
По-ниско текучество на персонала
Повече иновации на работното място (тъй като ангажираните служители са склонни да бъдат креативни и да решават проблеми)
По-нисък процент отсъствия
По-щастлив служители
Повишена печалба