Дигитален маркетинг за Хотелиери – част 1

240.00 лв.

1 ДЕН – 21.02.2024

Искате ли да увеличите дела на директните резервации и да вдигнете печалбата от свободните стая? В курса ще научите как да създадете стратегия за дигитален маркетинг с конкретни активности, които ще доведат до по-висока заетост при по-висока цена. Реална разработка на стратегия с календар за дигитален маркетинг!

 

Курса е разделен на 2 основни части. Първата въвежда чрез примери в правилата за добре изграден хотелски сайт, обяснява различните инструменти за дигитален маркетинг и тяхното приложение. Тази част ни учи какво е конверсия, план с дигитални активности и бюджетиране на маркетингови дейности, като пояснява различията, които инструментите за дигитален маркетинг имат. Втората част на курса е чисто практическа и позволява в уъркшоп среда да се разработи примерен проект на стратегия за дигитален маркетинг със съпътстващия я план за дигитални активности, като се залагат бюджети и периоди за всяка дейност.