Делегиране

150.00 лв.

Като мениджъри на екипи, можем ли са свършим всичко сами? Искаме ли служителите от нашия екип да бъдат по-силно обвързани с целите на компанията? Искаме ли да се развиваме кариерно? Делегирането е едно от решенията на тези въпроси.

Код: Няма

Дори да можете да правите всичкo, не можете да свършите всичко.
Станете по-продуктивни на работа, като научите ефективни умения и техники за делегиране.
Способността да делегирате ефективно е ключово умение за мениджърите по две причини.
На първо място, делегирането позволява на мениджърите да спестят време и да се съсредоточат върху задачите, които само те могат да изпълняват, като например всичко, свързано с визията и стратегията на компанията и високорискови задачи.
Второ, делегирането на задачи на членовете на екипа е възможност за тези членове на екипа да научат нови умения и да се развиват.
Ползите от ефективното делегиране могат да се усетят на различни нива в организацията, като например за мениджърите, служителите и организацията като цяло.
Въпреки това, ако делегирането не се извърши правилно, то може да създаде повече проблеми, отколкото да реши. Например служителите ще се разочароват, ако мениджърът се възприема като мързелив; ако той/тя не съобщава ясно задачите; ако той/тя не предлага никаква подкрепа или ако не може да се откаже и винаги е на гърба на служителите.