Ценообразуване и продажби в хотелиерството в новата действителност

240.00 лв.

2 ДЕНА – 24-25.01.2024

Целта на този курс е да ви представи идеи и практически съвети как да подобрим продажбите и рентабилността на Хотела в условията на продължаваща несигурност в туристическия бизнес.

 

 

Започването на пандемията от COVID-19 , доведе до необратими сътресения и промени в туристическия бизнес. След приключването на пандемията , Хотелиерският бизнес е изправен пред глобалния проблем за новата реалност: променено потребителско търсене и поведение и пълна промяна в начина на предлагане на туристическия продукт. Традиционните начини вече не се ефективни и не водят до нужните резултати. Данните от преди пандемията често не могат да бъдат използвани за основа на прогнози и анализи. Нужни са ни нови подходи, нови решения и нова визия за устойчиво развитие на бизнеса.