AI чатботовете в туризма: от А до Я

240.00 лв.

3 ДЕНА – 05-07.03.2024

Курсът е насочен към широката аудитория в сферата на туризма, която се интересува от това как правилно да планира създаването и използването на чатбот за клиентска поддръжка, маркетинг и продажби в дигиталната екосистема на своя сайт, защо и как трябва да се промотира чатбота, и как може да се използва за маркетинг и продажби – с идеи, добри практики и примери от успешни български хотелски и туристически AI чатботове.

 

Първият чатбот е създаден през 1966 г. В рамките на курса, участниците ще се запознаят с историята на чатботовете и какво довежда до тяхното масово използване днес след близо 60 години развитие на технологията, както и какви са тенденциите в развитието на тази технология – включително налагането на използването на изкуствен интелект (разговорен AI и генеративен AI – ChatGPT) и гласова асистенция в чатботовете. Основна част от курса ще бъде посветена на правилното планиране на чатбот проект, изработката на чатбот и добри практики при работата с отделните му части, както и върху използването и промотирането на чатбота онлайн и офлайн с цел максималното му вписване в дигиталната екосистема на бизнеса, в дигиталния маркетинг, надграждането на клиентското преживяване на сайта на бизнеса, промотирането на чатбота онлайн и офлайн на всички етапи на клиентското преживяване – преди, по време и след оказване на туристическата услуга. Ще бъдат разгледани подробно кейс-стъдита на конкретни български чатботове с разговорен изкуствен интелект в хотелиерството и туризма.