Какво ще научите от този курс ?

image

Как да увеличим дела на директните резервации в хотела?
Как да ползваме билборд ефекта на ОТА за повече резервации?

image

Какви цени да имаме по различните канали?

Как да реализираме календар с маркетингови активности по пазари, периоди с конкретен бюджет и отговорници?
Как да измерваме резултатите от кампаниите?

image

Какво трябва да притежава хотелския сайт за да реализира резервации?

Как да набавим таргетиран трафик към сайта на хотела?

Продължителност 1 ден (10:30 – 17:30)

Форма на обучението – Онлайн

Място на провеждане – Платформа Zoom

Цена за един участник – 240 лв.

Изисквания нужни за преминаване на курса:

Познаване на работата на хотела
Базов опит в маркетинг на хотели
Собствен лаптоп, работа с офис пакет

Активно участие в създаването на проект за календар на активности

Курса е разделен на 2 основни части. Първата въвежда чрез примери в правилата за добре изграден хотелски сайт, обяснява различните инструменти за дигитален маркетинг и тяхното приложение. Тази част ни учи какво е конверсия, план с дигитални активности и бюджетиране на маркетингови дейности, като пояснява различията, които инструментите за дигитален маркетинг имат. Втората част на курса е чисто практическа и позволява в уъркшоп среда да се разработи примерен проект на стратегия за дигитален маркетинг със съпътстващия я план за дигитални активности, като се залагат бюджети и периоди за всяка дейност.

Кой ще ви помогне ?

image

Димо Желев

Димо Желев е завършил Туризъм и Маркетинг. От 2004 се занимава с дигитален маркетинг за хотели, собственик на платформи за резервации в хотелиерството – rezervaciq.com. Съсобственик и маркетинг експерт в туроператорска фирма за 2 години. Собственик на компания, сертифицирана от Google за заснемане на 360 панорамни разходки, с над 500 реализирани хотелски заснемания. От 2019 година основава компания за цялостен дигитален маркетинг за хотели – Hotelbox.bg. Компанията е лидер в дигиталния маркетинг за хотели в България. Специализира в увеличаване на броя на директните резервации за места за настаняване чрез изграждане на оптимизирани за висока конверсия хотелски сайтове с интегрирани резервационни модули, кампании в Google Ads и Facebook Ads, SEO, мейл маркетинг, автоматизации, фотографско, 360 и видео засенамене. Над 700 клиента в изброените услуги. Преподавател в Пловдивски университет по „Софтуер в туризма“ от 2018г.

Какви теми ще покрием по време на курса ?

  • ПЪРВА ЧАСТ:
  • Запознаване основни понятия и концепции в дигиталния маркетинг за хотели (30 мин)
  • Инструменти на дигиталния маркетинг (40 мин)
  • „Фуния“ за директни резервации и измерване на конверсията (30 мин)
  • Измерване на конверсия за напреднали (30 мин)
  • Дигитална маркетингова стратегия на хотела (40 мин)
  • ВТОРА ЧАСТ:
  • Създаване на календар с активности за целогодишен обект (120 мин)
  • Представяне на проекти за календар на активности (60 мин)

Цена за един участник – 240 лв

Вашите следващи стъпки

image
01
Запиши се за курса
icon
image
02
Премини успешно курса
icon
image
03
Получи сертификат

За повече информация

"*" показва задължителните полета

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.