Описание

Значението на чуждестранните туроператори от основните емитиращи за българския летен и зимен туризъм пазари е известно и в повечето случаи безспорно. Сътрудничеството с тях изискват собственици и мениджъри на българските хотели да имат значителен опит и солидна подготовка при договаряне на съвместния бизнес. В практиката си те неимоверно се сблъскват със специфични въпроси,дилеми и проблеми в стремежа да се постигнат възможно най-добър резултат при подписване на договори. Готови ли сме обаче за това? Какво трябва да знаем и как за реагираме,за да постигнем целите си? Ясно е ,че е необходимо да сме подготвени.Защо? “Fail to prepare means prepare to fail” /Провал в подготовката е подготовка към провал/. Ние ви предлагаме да споделим с вас нашия дългогодишен опит и експертиза с цел да ви помогнем да се подготвите и придобиете увереност в преговорния процес.

Какво ще науча?

Кратка характеристика на туроператорските фирми във важните за България емитиращи пазари.

Значение за българския туризъм.

Как във времето са разположени етапите в туроператорската дейност?

Какво основно искат да постигнат туроператорите?

Какво основно искат да постигнат хотелите?

Как да се постигне компромис?

Каква информация трябва да търсим преди да се решим да работим с даден туроператор?

Какви разминавания има с дейността на хотела и начини за сближаване и преодоляване на различията?

Съдържание

Онлайн обучение – 27.03.2024
Онлайн стая
Онлайн обучение – 28.03.2024