Описание

Как да решим проблема с намирането и задържането на качествен персонал в хотелиерството?
Изкуството на комуникацията. Решения от ново време!
Разглеждане и обсъждане на казуси и реални примери от ежедневието в туризма с цел да се визуализират проблемите и формулите за решаването им.
Обучението ще е основно под формата на дискусия между водещият и участниците с цел реални ползи за последните.

Какво ще науча?

Как по-лесно да намираме и задържаме качествен персонал за бизнеса си?

Как да имаме по-добри финансови показатели и по-високи възнаграждения свързани с тях?

Как да бъдем по-мотивирани и по-продуктивни на работното място?

Как да подхождаме към хората, с които работим, за да намираме таланти и да ги развивам дългосрочно?

Съдържание

Онлайн урок – 16.04
16.04.2024
Онлайн урок – 17.04