Описание

„Всички имаме нужда от хора, които да ни дават обратна връзка. Така се подобряваме.“

Ползите от обратната връзка на работното място са много. Обратната връзка обаче трябва да се дава и получава ефективно. Предоставянето на ефективна обратна връзка означава постигане на желаните резултати. Ефективното получаване на обратна връзка означава да се възползвате максимално от нея и да я разглеждате като възможност за развитие, а не като лична атака. За съжаление много хора, включително мениджъри, не знаят как да получават и дават обратна връзка ефективно. Добрата новина е, че даването и получаването на обратна връзка е умение, което хората могат да научат. Ефективното използване на обратната връзка много ползи, включително:

Намаляване на конфликта

Намаляване на грешките

Подобряване на производителността

Подпомагане на ангажираността и мотивацията на персонала

Увеличаване на производителността

Какво ще науча?

Кога една Обратна връзка е ефективна ?

Бариери пред даването на ефективна Обратна връзка и как да ги преодолявате.

Какви за ползите от регулярната Обратна връзка ?

Видове Обратна връзка и кога да се ползват.

Как да давате ефективна Обратна връзка ?

Процес по даването на Обратна връзка.

Получаване на Обратна връзка - 10 съвета за ефективност.

Радикална откровеност.

Изисквания

  • Няма изисквания

Съдържание

Определете защо обратната връзка е важна и какви са различните видове обратна връзка.
Урок чернова
01:23
Развивайте умения и изпълнявайте планове за предоставяне на ефективна обратна връзка.
Разработете най-добри практики за търсене и получаване на обратна връзка.
Изградете план за действие, за да развиете и практикувате вашите умения за обратна връзка.
Обобщителен тест