Описание

Целта на курса е да разберете кои са актуалните тенденции за контрол на достъп в новите умни хотелски стаи и как може да контролираме процесите при гостите, помещенията, енергоспестяването, работното време и персонала. Как ще изглежда хотела на бъдещето и кои автоматизирани процеси ще бъдат внедрени в неговото управление и поддръжка.

Какво ще науча?

Как да оптимизирате работните процеси чрез контрол на достъп?

Какво прави всъщност една умна хотелска стая?

Как да диференциираме гостите според различните платени пакети?

Работното време и почистването на стаите в реално време?

Интеграциите – улеснение или усложнение.

Кое спестява повече електричество: ключ картата или датчика за присъствие?

Как да си отворите хотелската стая с различни нива на достъп?

Съдържание

Онлайн обучение – 03.02
Онлайн сесия