Описание

Искате ли да увеличите дела на директните резервации и да вдигнете печалбата от свободните стая? В курса ще научите как да създадете стратегия за дигитален маркетинг с конкретни активности, които ще доведат до по-висока заетост при по-висока цена. Реална разработка на стратегия с календар за дигитален маркетинг!

Какво ще науча?

Как да увеличим дела на директните резервации в хотела?

Как да ползваме билборд ефекта на ОТА за повече резервации?

Какви цени да имаме по различните канали?

Как да реализираме календар с маркетингови активности по пазари, периоди с конкретен бюджет и отговорници?

Как да измерваме резултатите от кампаниите?

Какво трябва да притежава хотелския сайт за да реализира резерации?

Как да набавим таргетиран трафик към сайта на хотела?

Съдържание

Онлайн урок – 28.02.2024
28.02.2024