Описание

Започването на пандемията от COVID-19 , доведе до необратими сътресения и промени в туристическия бизнес. След приключването на пандемията , Хотелиерският бизнес е изправен пред глобалния проблем за новата реалност: променено потребителско търсене и поведение и пълна промяна в начина на предлагане на туристическия продукт. Традиционните начини вече не се ефективни и не водят до нужните резултати. Данните от преди пандемията често не могат да бъдат използвани за основа на прогнози и анализи. Нужни са ни нови подходи, нови решения и нова визия за устойчиво развитие на бизнеса.

Какво ще науча?

Как да създам правилния продукт за моя хотел?

Как да го ценообразувам?

Как да измеря ефективността на продажбите?

На кого и за колко да го продам?

Как да измеря резултата на дейността на бизнеса?

Как да го промотирам?

Съдържание

Онлайн стая 23.04
Онлайн стая 23.04
Онлайн стая 24.04